10/25/2019 3:09:55 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລາວ ໂທລະຄົມ ລົງຢ້ຽມຢາມ Booth ວາງສະແດງ ລາວ ໂທລະຄົມ ໃນງານກອງປະຊຸມ ICT ອາຊຽນ ທີ່ ໂຮງແຮມແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍ ກະຊວງ ປທສ ກໍຄື ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 21-24/10/2019

ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ຂະແຫນງເຕັກນິກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ Booth ວາງສະແດງ ລາວ ໂທລະຄົມ ໃນງານ ກອງປະຊຸມ ICT ອາຊຽນ ທີ່ ໂຮງແຮມແລນມາກ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 22/10/2019

ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອເປັນການກວດກາຄວາມພ້ອມ ຂອງ Booth ລາວ ໂທລະຄົມ ໃນການໃຫ້ບໍລິການ ບັນດາແຂກທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາຮ່ວມ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້. ທັງເປັນການໃຫ້ກຳລັງໃຈອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ທີ່ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຮັບໃຊ້ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງສຳຄັນນີ້ ອີກດ້ວຍ.