10/23/2019 2:10:16 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ພິທີເປີດສູນຝຶກອົບຮົມ HBB Training Base

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ 18 ກັນຍາ 2019 ຢູ່ທີ່ ຕຶກເຕັກນິກ ຊັ້ນ 3 ສໍານັກງານ ລາວ ໂທລະຄົມ ( ນໍ້າພຸ ) ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ສູນຝຶກອົບຮົມ HBB Training Base ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ແລະ Mr. Liu Wenting Vice president of Huawei Combidia – Lao representative ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກ ງານທັງສອງຝ່າຍ

ສູນຝຶກອົບຮົມ HBB Training Base ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງມາຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 17/06/2019 ແລະ ສໍາເລັດໃນວັນທີ 31/07/2019 ໃນມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 92,000 USD

ຈຸດປະສົງໃນການກໍ່ສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມ HBB Training Base ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຊ້ເປັນສູນຝຶກອົບຮົມ ດ້ານການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ສ້າງມາດຕະຖານໃຫ້ກັບວິຊາການ ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງບໍລິການ FTTH ທີ່ເປັນປາຍແຫຼມໜຶ່ງໃນການສ້າງລາຍຮັບຂອງ ລາວໂທລະຄົມ ແລະ ໃຊ້ເປັນບ່ອນຢ້ຽມຊົມ ແລະ ສາທິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າມາທັດສະນະສຶກສາໃນວຽກງານດ້ານນີ້.