10/11/2019 4:36:57 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ໜ້າທີ່ ຂອງ ຄະນະພັກຮາກຖານ ລາວ ໂທລະຄົມ ລະຫວ່າງ ຊຸດເກົ່າ ແລະ ຊຸດໃໝ່

ໃນວັນທີ 07 ຕຸລາ 2019 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 302 B ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ (ສາຍລົມ) ໄດ້ມີພິທີ ເຊັນບົດບັກທຶກ ມອບ-ຮັບ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການນຳພາຊີ້ນຳ ຂອງຄະນະພັກທັງໝົດ ລະຫວ່າງ ຄະນະພັກຮາກຖານ ລລທ ຊຸດເກົ່າ ໃຫ້ແກ່ ຄະນະພັກຮາກຖານ ລລທ ຊຸດໃໝ່, ເຊິ່ງຕາງໜ້າ ໃນພິທີ ມອບ-ຮັບ ຄະນະພັກຮາກຖານ ລລທ ໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ: ທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ລລທ (ຊຸດເກົ່າ) ແລະ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວິໄຊ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ລລທ (ຊຸດໃໝ່) ໂດຍຊ້ອງໜ້າມີ ຮອງເລຂາ, ຄະນະປະຈຳພັກ, ກຳມະການພັກ, ຄະນະພັກຮາກຖານຊຸດເກົ່າ, ເລຂາໜ່ວຍພັກ ແລະ ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານ ລລທ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຈຸດປະສົງໃນການ ມອບ-ຮັບ ໜ້າທີ່ຄະນະພັກຮາກຖານຊຸດເກົ່າ ໃຫ້ ຄະນະພັກຮາກຖານຊຸດໃໝ່ ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານນຳພາຊີ້ນຳ ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໃຫ້ນັບມື້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ຈະເລີນມັ່ງມີຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ທິດຊີ້ນຳຂອງຄະນະພັກຂັ້ນເທິງ.