10/10/2019 5:26:22 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງ ວັນທີ 8 ກັນຍາ 2019 ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງ Learning Center ສໍານັກງານໃຫຍ່ (ລລທ) ນະຄອນຫຼວງວຽຈັນ ໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ເຊິ່ງຮ່ວມພິທີເຊັນບົດທຶກ ໃນຄັ້ງນີ້ມີ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ແລະ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ ຜູ້ອໍານວຍການ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນທັງ 2 ຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ

ຈຸດປະສົງໃນການເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ້ ລລທ (Lao Telecom Learning Center) ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຢາກຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ສູນດັ່ງກ່າວກາຍເປັນສູນຮຽນຮູ້ທີ່ມີບັນຍາກາດເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການຮຽນຮູ້ມີໜັງສື ແລະ ສື່ການຮຽນຮູ້ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຜູ້ຮຽນຮູ້, ມີກິດຈະກຳທີ່ດຶງດູດ ແລະ ກະຕຸ້ນການພັດທະນາຕາມແນວທາງການພັດທະນາແບບສະໄໝໃຫມ່.