9/27/2019 6:05:24 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວໂທລະຄົມ ຈັດສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ "Mindsets for Business Success"

ໃນວັນທີ 20 /9/2019 ຜ່ານມານີ້ ລາວໂທລະຄົມ ໄດ້ຈັດສຳມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ "Mindsets for Business Success" ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ : ທ່ານ ຈິດປະສົງ ໜູແກ້ວໄກສອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວໂທລະຄົມ ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ, ທ່ານ ດຣ ນາງ ສຸມະນີ ປິ່ນເວຫາ ຄະນະກຳມະການຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ Our Executiives ນັກສຳມະນາກອນ ມາຈາກປະເທດໄທ, ມີບັນດາ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ລາວໂທລະຄົມ ແລະ ບໍລິສັດ Our Executiives ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນໜຶ່ງ.

ຈຸດປະສົງຂອງການສຳມະນາ ໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ລະຫວ່າງວິທະຍາກອນ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນດ້ວຍກັນເອງ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮູ້ຈັກກັນຫລາຍຂື້ນ. ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງເສີມສ້າງໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນເພື່ອຄວາມສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ, ຍຶດໝັ້ນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວທາງຂອງອົງກອນ, ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຄົ້ນພົບ Self-concept ຂອງຕົນເອງ (ຮູ້ເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິໄສທັດຂອງຕົນເອງໄດ້ຊັດເຈນຂື້ນ) ແລະ ຄົ້ນພົບ Passion ຂອງຕົນເອງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລິກຄະພາບຂອງຕົນເອງຂື້ນໄປເລື້ອຍໆ.