11/14/2016 12:00:00 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໄດ້ຈັດພິທີເປິດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານໃນຫົວຂໍ້ IP Core & IP Ran

ໃນວັນທີ 14/11/2016 ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໄດ້ຈັດພິທີເປິດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານໃນຫົວຂໍ້ IP Core & IP Ran, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນວິທະຍາກ່ອນຄັ້ງນີ້ດັ່ງມີ: ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວິໄຊ ຫົວໜ້າ​ຝ່າຍປະຕິບັດການ ແລະ ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ., ທ່ານ ວິໄຊ ດວງທະສີ ຫົວໜ້າພະແນກສາຍສົ່ງ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 14 ຫາ 18 ພະຈິກ 2016 ເຊິ່ງມີນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມຝິກອົບຮົມທັງໝົດ 30 ທ່ານ ຈາກພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ລລທ ສູນການ ແລະ ບັນດາ ລລທ ສາຂາແຂວງທົ່ວປະເທດ. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຈັດຂື້້ນໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະແນກສາຍສົ່ງ. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໜ້າວຽກ ໃຫ້ມີການພັດທະນາຂື້ນໄປເລື້ອຍໆ.


Copyright © 2018, All Rights Reserved | Version : 2.0