9/27/2019 5:39:10 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ CustomerCentric

ໃນວັນທີ່ 19-20 /09/2019 ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ( ສາຍລົມ ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ Customer Centric ໂດຍໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດພິທີໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ທ່ານ ຈິດປະສົງ ໜູແກ້ວໄກສອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນນັກວິທະຍາກອນໂດຍ ທ່ານ ນາງ ລິປ່າເອ້ຍ ບົວຢາວ ຫົວໜ້າພະແນກຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດ , ແລະ Mr. Masakazu Hirakawa ຈາກ ສະຖາບັນພັດນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມີບັນດາຄະນະພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍ ນັກສຳມະນາກອນຈາກພະແນກການຕະຫຼາດ ລລທ ສູນກາງ ແລະ ລລທ ສາຂາແຂວງທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 50 ທ່ານ