9/27/2019 5:11:08 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ THAICOM ( ຈາກປະເທດໄທ ) ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ THAICOM ( ຈາກປະເທດໄທ ) ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ລາວ ໂທລະຄົມ ເຊຶ່ງນຳໂດຍ Mr. PRASERT BUNSUMPUN Chairman of the Board of Directors and Independent Director and Mr. ANANT KAEWRUAMVONGS Chief Executive Officer ເຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ເປັນກັນເອງ ໃນວັນທີ່ 18/09/2019 ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລລທ