9/27/2019 3:45:47 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລລທ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານຕັດຕໍ່ສາຍອອບຕິກ

ໃນວັນທີ 18/09/2019 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລລທ ນຳໂດຍ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຮອງຜູ້ອຳ ນວຍການໃຫຍ່ ລລທ ຂະແຫນງເຕັກນິກ ໄດ້ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານຕັດຕໍ່ສາຍອອບຕິກ ທີ່ຖຶກຜົນກະທົບໄຟຟ້າໄຫມ້ຫມໍ້ແປງ ທີ່ຫນ້າວັດອົງຕື້ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ