8/16/2019 4:40:46 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ຝຶກອົບຮົມ 5G Technology and Cloud Core Network Evolution

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 8-9 / 8 / 2019 ທີ່ ຫ້ອງ ເລີນນີ່ງ ເຊັນເຕີ ຊັ້ນ 9 B ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາວໂທລະຄົມ ໄດ້ຈັດ ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: “ 5G Technology and Cloud Core Network Evolution ” ທີ່ ລລທ ສູນກາງ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດ: ກ່າວເປີດພິທີດັ່ງກ່າວໂດຍ ທ່ານ ພົມ ວິຊິດນົນທະການ ຮອງ ຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດການ-ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ ໂດຍ ວິທະຍາກອນແມ່ນມາຈາກ ບໍລິສັດ Huowei Lao ຄື: ທ່ານ ນາງ Nicharee Rangseckajcc ແລະ Mr Mang kol Thamwong ໂດຍ ມີ ຄະນະພະແນກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສຳມະນາກອນອ້ອມຂ້າງ ລລທ ສູນກາງ ຮ່ວມທັງຫມົດ 32 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ ໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄປຜັນຂະຫຍາຍ ເຂົ້າໃນວຽກງານ 5GTechnology and Cloud Core Network Evolution ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ພັດທະນາຂື້ນໄປເລື້ອຍໆ