8/2/2019 10:30:01 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຂອງ ລລທ ( Products and Services Knowledge Training by )

ໃນ ວັນທີ່ 29/07/2019 ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ( ສາຍລົມ ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຂອງ ລລທ ( Products and Services Knowledge Training by ) ໂດຍໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດພິທີໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ທ່ານ ຈິດປະສົງ ໜູແກ້ວໄກສອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນນັກວິທະຍາກອນໂດຍ ທ່ານ ປີຍະວັດ ຈະຣິຍະເສດຖະພົງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະບັນດາຄະນະພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍ ນັກສຳມະນາກອນ ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 85 ທ່ານ ຈາກ 7 ຕົວເມືອງ ໃນໂຄງການ ໃສ່ໃຈລູກຄ້າ

ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຈັດຂື້ນພາຍໃຕ້ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ພະແນກພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ວັດທະນາທຳອົງກອນ, ພະແນກການຕະຫຼາດ , ພະແນກພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ ແລະ ພະແນກໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ-ອິນເຕີເນັດ ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ ແລະ ທອດຖອນບົດຮຽນ ດ້ານບໍລິການ, ສິນຄ້າ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກ ຮ່ວມກັນ ເພື່ອນຳໄປປະຕິບັດໃຊ້ ໃນວຽກງານໂຄງການໃສ່ໃຈລູກຄ້າຂອງບັນດາກຸ່ມເມືອງ ອ້ອມຂ້າງ ລລທ ສູນກາງ.