7/25/2019 10:45:37 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ Radio Optimization & Planning ( 4G & 4,5G )

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ່ 10-12/07/2019 ຢູ່ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ສາຍລົມ ຫ້ອງ 502 B ແລະ ຫ້ອງເລີນນີ້ງ ເຊັນເຕີ ຊັ້ນ 9 B ໂດຍໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດພິທີໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ສີປະເສີດ ວົງຖາວອນ ຫົວໜ້າຝ່າຍ ປະຕິບັດການ-ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ, ຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍ, ຄະນະພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ບໍລິຫານຈາກ ຫົວເວີ່ຍ ແລະ ນັກວິທະຍາກອນ ທ່ານ ກິດຕິສັກ ມາຈາກ HUAWEI ປະເທດໄທ ພ້ອມດ້ວຍ ນັກສຳມະນາກອນ ( ພະນັກງານວິຊາການ ສັງກັດພະແນກຫ້ອງການ ) ອ້ອມຂ້າງ ລລທ ສູນກາງ ແລະ ລລທ ສາຂາແຂວງພາກເໜືອ ເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ 26 ທ່ານ.

ຈູດປະສົງ ໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານ Radio Optimization & Plan ning ( 4G & 4,5G ) ເພື່ອມາປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກງານທີ່ຕົນຮັບພິຊອບຢູ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດຕິພາບສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ