5/17/2019 4:43:21 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ຝຶກອົບຮົມ: HCIA (Huawei Certified Internetwork Associate)

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 29/4/2019-10/5/2019 ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ເປີດການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: HCIA (Huawei Certified Internetwork Associate) ໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນການຝຶກອົບຮົມໂດຍ: ທ່ານ ຈິດປະສົງ ໝູແກ້ວໄກສອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍ ການໃຫຍ່ ລລທ, ໂດຍເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ອາລຸນນະເດດ ບານຈິດ ຫົວໜ້າພະແນກໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ-ອິນເຕີເນັດ, ທ່ານ ນິຍົມ ພູນາເຖນ ຮັກສາການ ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ , ຄະນະພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ລລທ, ຜູ້ບໍລິຫານຈາກຫົວເວີຍພ້ອມດ້ວຍທີມງານ, ນັກວິທະ ຍາກອນ ທ່ານ ອາຈານ ສຸລະສິດ ມາຈາກປະເທດໄທ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນ ຈຳນວນ 36 ທ່ານ ຈາກ ບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ລລທ ສູນກາງ ໃນຂົງເຂດເຕັກນິກເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຈັດຂື້ນໂດຍການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ຫົວເວີຍ

ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ:ເພື່ອຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ບັນດາອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ ລລທ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກງານທີ່ຕົນຮັບພິຊອບຢູ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ

ໂດຍໃຫ້ກຽດມີຄໍາເຫັນ ແລະ ກ່າວປິດພິທີຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ທ່ານ. ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລລທ ຂະແໜງເຕັກນິກ.