5/15/2019 4:36:45 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ຕ້ອນຮັບ ຄະນະນັກສຶກສາຈາກ ວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ

ໃນວັນທີ 13 ເມສາ 2019 ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ບັນດານັກສຶກສາ ຈາກ ວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ ທີ່ເຂົ້າມາທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ ລລທ

ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ເຄັນ ສະຕຣຸດເກີ້ ຫົວໜ້າພະແນກ ການຕະຫຼາດ, ທັງເປັນ ຫົວໜ້າພະແນກ ນັກລົງທຶນ , ທ່ານ ນິຍົມ ພູນາເຖນ ຮັກສາການ ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ , ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ສີສຸລາດ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກການຕະຫຼາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ລລທ ແລະ ມີ ທ່ານ ຄຳຜົງ ປານີຈິດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະອາຈານ ແລະ ຄະນະນັກສືກສາ ຈາກວິທະຍາ ໄລຄອມເຊັນເຕີ ຫຼາຍກວ່າ 120 ຄົນ.

ເຊິ່ງໃຫ້ການບັນລະຍາຍປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ພາບລວມການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ລລທ ໂດຍ: ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ຫົວໜ້າພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ພະແນກຈັດຕັ້ງ ລລທ ແລະ ໃຫ້ກຽດບັນລະຍາຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລິການ ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມໂດຍ ທ່ານ ເຄັນ ສະຕູຣດເກີ້ ຫົວໜ້າພະ ແນກການຕະຫລາດ, ທັງເປັນ ຫົວໜ້າພະແນກນັກລົງທຶນ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ຢ້ຽມຊົມ ຫ້ອງ Learning Center ໂດຍ ໃຫ້ກຽດກ່າວຕ້ອນຮັບໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ: ທ່ານ ນິຍົມ ພູນາເຖນ ຮັກສາການ ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ລລທ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ເປັນກັນເອງ.

ຈຸດປະສົງໃນການເຂົ້າມາທັດສະນະສຶກສາຂອງບັນດານັກສືກສາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຖອດຖອນ ບົດຮຽນແລກປ່ຽນຄຳຄິດ ຄຳເຫັນ ຈາກຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລລທ ເພື່ອຈະໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ມູນ ດັ່ງກ່າວໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຂຽນບົດວິທະຍານິພົນ ຂອງບັນດານັກສຶກສາວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ, ເຊິ່ງທາງວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີແມ່ນໄດ້ນຳພານັກສືກສາເຂົ້າມາທັດສະນະສືກສາ ທີ່ ລລທ ເປັນປະຈຳທຸກປີ.