4/27/2019 6:24:32 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ Digital CEO ຈາກປະເທດໄທ

ໃນວັນທີ 22 / 4 / 2019 ຜ່ານມານີ້ທາງ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ ຕ້ອນຮັບຜູ້ບໍລິຫານ Digital CEO ລຸ້ນ 2 ຈາກ (ປະເທດໄທ) ທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ ລາວ ໂທລະຄົມ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ( ສາຍລົມ ) ເຊິ່ງໄດ້ ຢ້ຽມຊົມ ຫ້ອງ Learning Center ໂດຍ ໃຫ້ກຽດກ່າວຕ້ອນຮັບໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ: ທ່ານ ທັນສະໄໝ ຊາມູນຕີ ຫົວໜ້າຄະນະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບການບໍລິການ, ທ່ານ ເຄັນ ສະຕຣຸດເກີ້ ຫົວໜ້າພະແນກ ການຕະຫຼາດ, ທັງເປັນ ຫົວໜ້າພະແນກນັກລົງທຶນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ລລທ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸນ ແລະ ເປັນກັນເອງ.

ຈຸດປະສົງໃນການມາຢ້ຽມຢາມແມ່ນ: ເພື່ອມາທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການປະຕິ ບັດວຽກງານ ແລະ ທັງເປັນການ ສ້າງສາຍສຳພັນທີດີ ລະຫວ່າງ 2 ອົງກອນ ໃຫ້ມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ.