3/15/2019 11:43:44 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງມາພົບປະຢ້ຽມຢາມ ລາວ ໂທລະຄົມ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສໍານັກງານໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການລົງມາພົບປະຢ້ຽມຢາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງນໍາໂດຍ ທ່ານ ຮສ.ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດວ້ຍຄະນະອີກ 3 ທ່ານ . ເຊິ່ງໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຈາກ ທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ມີຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານອອ້ມຂ້າງ ລາວ ໂທລະຄົມ ສູນກາງ ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 280 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງການລົງມາພົບປະຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ເອກະສານສໍາຄັນສອງສະບັບຄື: ເນື້ອໃນເອກະສານກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ເນື້ອໃນຜົນສໍາເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ 1.

ໃນວາລະທີ່ປະຊຸມ ທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ໄດ້ຂື້ນຜ່ານປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ສະພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຖີງປະຈຸບັນ ພ້ອມທັງສະເໜີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເປັນບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮັບຊາບເພື່ອນໍາໄປພິຈາລະນາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຫາວິທີທາງແກ້ໄຂໃຫ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດເດີນແມ່ນແລ່ນສະດວກ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ຮສ.ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແລະ ຄະນະກໍ່ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນຂື້ນ ຜ່ານເນື້ອໃນເອກະສານ ແລະ ລາຍງານສະພາບການໜ້າວຽກຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ລົງມາເຮັດວຽກໃນເທື່ອນີ້ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ລລທ ຮັບຊາບ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມມີຄໍາຖາມບັນຫາຂໍ້ຂ້ອງໃຈອັນໃດທີ່ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈສາມາດຖາມໄດ້. ເຊິ່ງມີຜູ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີຄໍາຖາມຫຼາຍພໍສົມຄວນ.