1/22/2019 11:13:35 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນໃນ ບໍລິສັດ ວິມເປວຄອມລາວ ຈໍາກັດ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງການເງິນ) ແລະ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ: 16 ມັງກອນ 2019 ຢູ່ທີ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໄດ້ ມີພີທີລົງນາມສັນຍາຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງການເງິນ) ແລະ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ຂື້ນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທອງໃສ ຊານໄຊຍະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະ ຊວງ ໄປສະນີ-ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ລາວ ໂທລະຄົມ, ທ່ານ ສີລາ ວຽງແກ້ວ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ຫົວໜ້າຄະນະກໍາມະການຂາຍຮຸ້ນ ບໍລິສັດວິມເປວຄອມລາວ ຈໍາກັດ, ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີ-ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະກໍາມະການຂາຍຮຸ້ນ ບໍລິສັດ ວິມເປວຄອມ ລາວ ຈໍາກັດ. ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີມີ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກໍາມະການຂາຍຮຸ້ນ ບໍລິສັດ ວິມເປວຄອມ ລາວ ຈໍາກັດ ແຂກຖືກເຊີນພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ບໍລິຫານທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ສື່ມວນຊົນກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເກັບກໍາຂ່າວໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

ລົງນາມສັນຍາຊື້-ຂາຍຮຸ້ນໃນຄັ້ງນີ້ ຝ່າຍ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ເຊິ່ງຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງການເງິນ) ແມ່ນ ທ່ານ ສີລາ ວຽງແກ້ວ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ຫົວໜ້າຄະນະກໍາມະການຂາຍຮຸ້ນ ບໍລິສັດວິມເປວຄອມລາວ ຈໍາກັດ ແລະ ທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໂດຍຊ້ອງໜ້າການນໍາ, ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານທັງສອງຝ່າຍ.

ລາວ ໂທລະຄົມ ຄືຜູ້ນໍາໃນການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແບບຄົບວົງຈອນຜູ້ທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1996 ເປັນຕົ້ນມາ. ເຖິງປະຈຸບັນສາມາດຕອບສະໜອງການບໍລິການລູກຄ້າ ທັງລະບົບໃຊ້ສາຍ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ສາຍ (wireline & wireless ) ໄດ້ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 3,5 ລ້ານ ລູກຄ້າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ໃນປີ 2011 ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4G ຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນປະເທດທີ່ 2 ໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ ຮອງລົງມາຈາກ ປະເທດ ສິງກະໂປ.ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທາງດ້ານການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃນລາວ ໃນຕົ້ນປີ 2017 ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4,5G ໃນນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຂະຫຍາຍການບໍລິການໄປສູ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆໃຫ້ຄວບຄຸມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນຊື້ຮຸ້ນ ບໍລິສັດ ວິມເປວຄອມ ລາວ ຈໍາກັດ ໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ໃນວົງເງິນທັງໝົດ 42,000,000 USD. (ສີ່ສິບສອງລ້ານໂດລ່າສະຫະລັດ) ຍ້ອນຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລາວ ໂທລະຄົມ ມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງໃນການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍການບໍລິການໃຫ້ກວ້າງ ຂວາງ ເພື່ອຕອບສະໜອງເທັກໂນໂລຢີດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝ, ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີເລີດ ແລະ ມີຄຸນນະພາບໃນສັງຄົມລາວເທື່ອລະກ້າວ. ພາຍຫຼັງການຊື້-ຂາຍສໍາເລັດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ເບີ Beeline ຫຼື ເບີຫຼັກ 7 ສາມາດ ນໍາໃຊ້ໄດ້ທົ່ວປະເທດຮ່ວມກັບເຄືອຂ່າຍເບີຫຼັກ 5 (ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ) ນັບແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປຖືໄດ້ວ່າເປັນຂ່າວດີສໍາລັບລູກຄ້າຜູ້ຊົມໃຊ້.