2/16/2017 12:00:00 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ຈັດພິທີຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ໍ່ “ ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳອົງກອນ ເພື່ອນຳໄປປະຕິບັດ ”

ໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາວໂທລະຄົມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທີຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ໍ່ “ ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳອົງກອນເພື່ອນຳໄປປະຕິບັດ ” ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານເປີດພິທີຂອງ ທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມມີ ບັນດາຫົວໜ້າຝ່າຍ,ຄະນະກວດສອບພາຍໃນ, ຫົວໜ້າພະແນກການ-ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຄະນະກຳມະການຍ້ອງຍໍໍ-ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລລທ ສາຂາ ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 144 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງການເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຍ້ອນວ່າວັດທະນະທຳອົງກອນເປັນປັດໃຈໜຶ່ງ ທີ່ ມີບົດບາດຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງອົງກອນຜ່ານມາປັດໃຈທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມສຳເລັດຂອງບໍລິສັດ ສ່ວນຫຼາຍເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ ແມ່ນມາຈາກການບໍລິຫານທີ່ດີ, ມີຫຼັກຊັບ ແລະ ມີເທັກໂນໂລຊີ ທີ່ກ້າວໜ້າ,ທັນສະໄໝ ແຕ່ຍັງມີສິ່ງໜຶ່ງ ທີ່ ບໍລິສັດສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງ ຫຼື ຄິດບໍ່ເຖິງ ນັ້ນກໍ່ຄື ( ວັດທະນະທຳອົງກອນ ) ດັ່ງນັ້ນ ລລທ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເປັນປັດໃຈໜຶ່ງ ທີ່ຈະພັກດັນ ໃຫ້ບໍລິສັດຂັບເຄື່ອນໄປໄດ້ດີ ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການສ້າງ ( ວັດທະນະທຳອົງກອນ ) ຂື້ນເພື່ອເສີມພະລັງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ ຈາກຂັ້ນຕອນນີ້ຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການພັດທະນາອົງກອນ ເຊິ່ງບໍລິສັດຈະຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຮູບແບບພຶດຕິກຳທີ່ຕ້ອງການດ້ວຍການສື່ສານຜ່ານສັນຍາລັກຮູບແບບຕ່າງໆປະສົມປະສານກັບເທັກໂນໂລຢີທາງການສື່ສານທີ່ອົງກອນມີຢູ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງກອນຕໍ່ໄປ ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນນີ້ຫຼາຍອົງກອນໄດ້ນຳໃຊ້ວັດທະນາທຳອົງກອນທີ່ແຂງແກ່ນເປັນພະລັງໃນການຂັບເຄື່ອນອົງກອນໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.