12/20/2018 10:07:52 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ເທັກນິກການຂາຍ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼັງການຂາຍ ລາວ ໂທລະຄົມ ຈັດການເຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 12-14 ທັນວາ 2018 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ 403A ລລທ ສູນກາງ ໄດ້ມີການເປີດຝືກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ເທັກນິກການຂາຍ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຫຼັງການຂາຍ, ໃຫ້ກຽດເປີດ-ປິດ ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ທ່ານ ຈິດປະສົງ ໜູແກ້ວໄກສອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຂະແໜງ ຈັດຕັ້ງບໍລິຫານ ລລທ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຝ່າຍ ແລະ ຄະນະພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ່ວນນັກວິທະຍາກອນແມ່ນມາຈາກ ບໍລິສັດ Idea Master (ປະເທດໄທ) ແລະ ນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 105 ສະຫາຍ ຈາກພະແນກ ການຕະຫຼາດ, ການຂາຍ , ພະແນກລູກຄ້າອົງກອນ ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆ ອ້ອມຂ້າງ ລລທ ສູນກາງ ແລະ ລລທ ສາຂາແຂວງທົ່ວປະເທດ.

ຈູດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ໃນການ ແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ຫຼັງການຂາຍ, ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນເປັນທີມຂາຍຢ່າງມືອາຊີບ.