2/8/2017 12:00:00 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ດຳເນີນກອງປະຊຸມສະຫລຸບຜົນງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2016

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 8 ກຸມພາ 2017 ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2016 ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ປອ. ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ມີກໍາມະການສະພາຂາຮຸ້ນ, ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ແລະ ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມຈາກ ລລທ ສູນກາງ ແລະ ສາຂາແຂວງທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 372 ທ່ານ. ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫລຸບຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດຳເນີນທຸລະກິດໃນປີ 2016 ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນປີ 2017 ຕໍ່ກອງປະຊຸມເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນງານ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຫລາຍດ້ານ ທີ່ລາວໂທລະຄົມສາມາດ ຍາດແຍ່ງມາໄດ້ໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໄດ້ລົງທຶນຂະຫຍາຍຕາໜ່າງລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນມູນຄ່າທັງໝົດ 44,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັ້ນມີລະບົບໂທລະສັບມືຖື 39,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ລະບົບສາຍສົ່ງ 1,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ດ້ານອິນເຕີເນັດ ແລະ ອື່ນໆ 2,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນ ມັນໄດ້ກາຍເປັນປັດໃຈຫຼັກທີ່ພັກດັນໃຫ້ ລາວ ໂທລະຄົມ ສາມາດຂະຫຍາຍລູກຄ້າ ໃໝ່ ແລະ ຮັກສາຈຳນວນລູກຄ້າເກົ່າໄວ້ໄດ້, ມາຮອດປະຈຸບັນມີລູກຄ້າໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນລະບົບຈໍານວນ 1.524.409 ເລກໝາຍ, ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ 40.899 ເລກໝາຍ, ໂທລະສັບວິນໂຟນ 532.316 ເລກ ໝາຍ ແລະ ອິນເຕີເນັດ 895.972 ລູກຄ້າ; ໃນປີ 2016 ຜ່ານມາສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 1.810,1 ຕື້ກີບ, ເພີ້ມຂື້ນຈາກປີ 2015 ເທົ່າກັບ 9%, ໃນນັ້ນມີກໍາໄລສຸດທິ 365 ຕື້ກີບ; ສາມາດປະຕິບັດພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ທັງໝົດຈຳນວນ 498,88 ຕື້ກີບ, ເຊິ່ງກວມເອົາອັດຕາສ່ວນ 32,8 % ຂອງລາຍຮັບທີ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2016, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ປັບປຸງລະບຽບ, ນະໂຍບາຍສະຫວັດດີການສັງຄົມຕ່າງໆ ເພື່ອຍົກສູງລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ພະນັກງານໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການດໍາເນີນ ທຸລະກິດ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ໃຫ້ການອຸປະຖຳຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ສັງຄົມເປັນມູນຄ່າ 4,1 ຕື້ກ່ວາກີບ. ສຳລັບແຜນການປີ 2017 ນີ້, ລາວ ໂທລະຄົມ ຈະສູ້ຊົນສ້າງຖານລູກຄ້າໃຫ້ໄດ້ 3,2 ລ້ານເລກໝາຍ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 1.960,2 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ປີ 2016 ເພີ່ມຂຶ້ນ 9% ຄາດຄະເນກໍາໄລສຸດທິໃຫ້ໄດ້ 422,1 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 15,7%ແລະ ຄາດຄະເນວ່າຈະສາມາດມອບພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານຈຳນວນ 542,4 ຕື້ກີບ ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 32% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ; ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຈະໄດ້ລົງທຶນເຊີ່ງມີມູນຄ່າທັງຫມົດ: 53,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ຶອສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫ້ຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ຂໍ້ມູນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນລະບົບທັນສະໄໝເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການບໍລິການສັງຄົມ.