11/22/2018 9:27:17 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືດ້ານຫໍສະມຸດ ແລະ ງານສໍາມະນາ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ (LTC) ກັບ ສໍານັກງານອຸດທະຍານການຮຽນຮູ້ (TK Park)

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ: 19 ພະຈິກ 2018 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສໍານັກງານໃຫ່ຍ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ (LTC) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີ ເຊັນບົດບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາສູນຮຽນຮູ້ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກັບ ສໍານັກງານອຸດທະຍານການຮຽນຮູ້ (TK Park: Thailand Knowledge Park) ຈາກຣາຊະອານາຈັກໄທ ຂື້ນ. ຜູ້ຕາງໜ້າຝ່າຍ ລາວ ໂທລະຄົມໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ປີຍະວັດ ຈະຣິຍະເສດຖະພົງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍໃຫຍ່ ຂະແໜງການຕະຫຼາດ-ການຂາຍ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າສໍານັກ ງານອຸດທະຍານການຮຽນຮູ້ (TK Park) ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ອາທິປັດ ບໍາລຸງ ຜູ້ອໍານວຍການສໍານັກງານບໍລິຫານ ແລະ ພັດ ທະນາອົງຄວາມຮູ້ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂອງທັງສອງ ຝ່າຍ.

ຈຸດປະສົງຂອງການເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຮ່ວມກັນພັດທະນາສູນການຮຽນຮູ້ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ (Lao Telecom Learning Center) ໃຫ້ເປັນສູນການຮຽນຮູ້ທີ່ມີບັນຍາກາດ, ເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ການຮຽນຮູ້ ຂອງພະນັກງານ ລາວ ໂທລະຄົມ ເຊັ່ນ: ໜັງສື ແລະ ສື່ການຮຽນຮູ້ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າມາຮຽນຮູ້, ມີກິດຈະກໍາທີ່ດຶງດູດ ແລະ ກະຕຸ້ນການຮຽນຮູ້ ຕາມແນວທາງຫ້ອງສະມຸດທີ່ມີຊີວິດຊີວາ.

ແນວທາງຂອງການດໍາເນີນງານການຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮ່ວມກັນວ່າ

1. Lao Telecom Learning Center ເປັນໜຶ່ງໃນເຄືອຂ່າຍຂອງ Thailand Knowledge Park (TK Park)

2. ຮ່ວມກັນແລກປ່ຽນ-ຮຽນຮູ້, ຖ່າຍທອດອົງຄວາມຮູ້ຂອງແຕ່ລະຝ່າຍເພື່ອພັດທະນາການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ການດໍາເນີນກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມການອ່ານ, ການຮຽນຮູ້ຂອງທັງສອງຝ່າຍໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

3. ຮ່ວມກັນແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ສື່ການຮຽນຮູ້ເຊັ່ນ: ໜັງສືເອເລັກໂຕນິກ, ເກມ ເພື່ອການສຶກສາ, ກິດຈະກໍາ ສ້າງສັນເພື່ອສົ່ງເສີມການອ່ານ, ຊຸດນິທັດສະການເປັນຕົ້ນເຊິ່ງເປັນລິຂະສິດຂອງ TK Park ຫຼື LTC ຕາມຄວາມເໝາະ ສົມເພື່ອປະໂຫຍດໃນການດໍາເນີນວຽກງານຂອງທັງສອງຝ່າຍ

4. ຮ່ວມກັນສຶກສາ, ວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກ ຕະຫຼອດຈົນແນວທາງແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ການດໍາເນີນງານ LTC ໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງຮຽນຮູ້ເປັນໄປຢ່າງມີປະສີດທິພາບ ແລະ ຢັ້ງຢືນ.

5. ຮ່ວມກັນສະໜັບສະໜູນການຈັດການເຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຊິ່ງຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການບໍລິຫານຈັດການ Lao Telecom Leaning Center ແລະ TK Park ໃຫ້ດໍາເນີນການຢ່າງມີປະສິດທິພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

6. ດໍາເນີນການອຶ່ນໆທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມພາຍໃຕ້ຂອບເຂດຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮ່ວມກັນ.

ຜູ້ບໍລິຫານເລັງເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນເຊິ່ງມັນກໍ່ ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານວັດທະນະທໍາອົງກອນຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ (LTC Cultures) ສະນັ້ນ, ໃນວັນທີ່ 13/09/2017 ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລາວ ໂທລະຄົມ ຈຶ່ງເຫັນດີເປັນເອກະພາບອານຸມັດສ້າງຕັ້ງ ສູນການຮຽນຮູ້ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ(Lao Telecom Learning Center) ຂື້ນ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງມາແຕ່ວັນທີ: 21/02/2018 ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງໃນວັນທີ: 21/09/2018 (ໃຊ້ເວລາ 8 ເດືອນ). ສູນດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 6 ສ່ວນຄື: 1. ສະຖານທີ່ຕ້ອນຮັບ (Reception & lobby) 2. ພື້ນທີ່ບັນຍາຍແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ (Auditorium) 3. ຄັງຮຽນຮູ້ (Library) 4. ພື້ນທີ່ອິດສະຫຼະສ້າງສັນ (Work Commons) 5. ເຂດຮຽນຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດການ(Action Learning Lab) 6. ສວນພັກຜ່ອນ (Garden) ແລະ ແຜນໃນປີ 2019 ຈະພັດທະນາໃຫ້ມີເພີ່ມອີກ 1 ພື້້ນທີ່ຄື: ຫ້ອງສະແດງການຮຽນຮູ້ທາງເທັກໂນໂລຢີໃນອານາຄົດ (Technology-Lab)