11/19/2018 8:55:33 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມເຂົ້າຮ່ວມອອກ ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ ໃນງານ investment GaTeway 2018

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 3-4 /11/ 2018 ທີ່ ຜ່ານມາ ລາວ ໂທລະຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມອອກ ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ ໃນງານ investment GaTeway 2018 ເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທືນ (ໂລກະທັດໃໝ່ເພື່ອເຕີບໃຫຍ່ໃນຕະຫຼາດທືນ ) ໂດຍ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າເປັນປະທານເປີດງານແມ່ນ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ປະທານກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພ້ອມແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ບັນດາ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ຈົດທະບຽນເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໂດຍ ລາວ ໂທລະຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນ ທ່ານ ທັນສະໄໝ ຊາມຸນຕີ ຫົວໜ້າຄະນະພັດທະນາຄຸນນະພາບ ການບໍລິ ການ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ລລທ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງ.

ພາຍໃນງານໄດ້ມີການສຳມະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທືນໃນຮຸ້ນ, ສຳພາດສົດຜູ້ບໍລິຫານ, ຮັບຟັງສຳມະນາ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ນອກນັ້ນຍັງມີກິດຈະກຳຮ່ວມຫຼິ້ນເກມຮັບຂອງລາງວັນ ຈາກ ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າຕ່າງໆ ພາຍໃນງານອີກດ້ວຍ.