10/23/2018 2:34:36 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດຝຶກອົບຮົມ ກົນລະຍຸດ ແລະ ການຕະຫຼາດຍຸກໃຫມ່

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 10-12/10/2018 ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ຈັດພິທີຝຶກອົບຮົມ ກົນລະຍຸດ ແລະ ການຕະຫຼາດຍຸກໃຫມ່ , ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປີດ-ປິດ ພິທີດັ່ງກ່າວມີ: ທ່ານ ຈິດປະສົງ ໜູແກ້ວໄກສອນ ຄະນະພັກຮາກຖານ ຮອງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວໂທລະຄົມ, ນັກວິທະຍາກອນແມ່ນມາຈາກ ບໍລິສັດ TACDO Consulting Center ແລະ ນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 105 ສະຫາຍ ຈາກພະແນກ ການຕະຫຼາດ, ການຂາຍ ແລະ ພະແນກລູກຄ້າອົງກອນ ອ້ອມຂ້າງ ລລທ ສູນກາງ ແລະ ລລທ ສາຂາແຂວງທົ່ວປະເທດ.