10/11/2018 3:07:11 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ຝຶກອົບຮົມ ວິເຄາະເຊິງປະລິມານ ທາງດ້ານການເງິນ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 26-28/09/2018 ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ສູນກາງ ນະຄອນຫຼວງວຽງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທີຝຶກອົບຮົມ ວິເຄາະເຊິງປະລິມານ ທາງດ້ານການເງິນ ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປີດ-ປິດພິທີດັ່ງກ່າວແມ່ນ: ທ່ານ ຈິດປະສົງ ໜູແກ້ວໄກສອນ ຄະນະພັກຮາກຖານ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວໂທລະຄົມ ແລະ ນັກວິທະຍາ ກອນ ແມ່ນ ທ່ານ ນາລາ ກິດຕິເມທິກຸນ ຈາກ ບໍລິສັດ cos ໂດຍ ນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນມາຈາກບັນດາພະແນກ ການ ລລທ ສູນກາງ ແລະ ສາຂາແຂວງ ທົ່ວປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຳນວນ 50 ສະຫາຍ.