6/21/2018 6:31:54 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: “ Train the Trainer ທາງດ້ານວັດທະນະທຳອົງກອນ ຂອງ ລລທ ”

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 13-15 / 6 / 2018 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ 5B ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາວໂທລະຄົມ ໄດ້ຈັດ ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: “ Train the Trainer ທາງດ້ານວັດທະນະທຳອົງກອນ ຂອງ ລລທ ” ທີ່ ລລທ ສູນກາງ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດ: ກ່າວເປີດພິທີດັ່ງກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຈິດປະສົງ ໜູແກ້ວໄກສອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ ແລະ ນັກວິທະຍາກອນແມ່ນມາຈາກ ບໍລິສັດ THAICOM 2 ທ່ານ , ໂດຍ ມີ ຄະນະອຳນວຍການ, ຄະນະຝ່າຍ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະພະແນກ, ອ້ອມຂ້າງ ລລທ ສູນກາງ ແລະ ລລທ ທຸກສາຂາແຂວງ ທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 20 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ ໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ນໍາໃຊ້ທິດສະດີໄປຜັນຂະຫຍາຍ ເຂົ້າໃນວຽກງານວັດທະນາທໍາອົງກອນ ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ,ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການເປັນ LPM Trainer ທັງບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງ ຂອງ ລລທ ສາມາດຖ່າຍທອດ ຫຼື ສອນຫຼັກການ LPM ( I Respect L3c ) ໃຫ້ກັບສະມາຊິກ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ເພື່ອປຸກລະດົມສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານວັດທະນາທຳອົງກອນ ແລະ ປະຕິບັດຫົກຫຼັກການ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.