6/21/2018 10:19:44 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ ແລະ ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໂດຍການຝຶກທັກສະ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 5-8 / 6 / 2018 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ 403A ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາວໂທລະຄົມ ໄດ້ຈັດ ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ ແລະ ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໂດຍການຝຶກທັກສະ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດ: ກ່າວເປີດພິທີດັ່ງກ່າວແມ່ນ ທ່ານ ຈິດປະສົງ ໜູແກ້ວໄກສອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ ແລະ ນັກວິທະຍາກອນແມ່ນ ທ່ານ ດຣ ປຸນຍະພົນ ເທບປະສິດ ຕາງໜ້າບໍລິສັດ COS ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ, ໂດຍ ມີ ຄະນະອຳນວຍການ, ຄະນະຝ່າຍ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະພະແນກ, ອ້ອມຂ້າງ ລລທ ສູນກາງ ແລະ ລລທ ທຸກສາຂາແຂວງ ທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 85 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງຕົນເອງ.