6/21/2018 9:40:49 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ພິທີຖະແຫຼງຂ່າວ ຖ່າຍທອດສົດ FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018

ໃນວັນທີ 7 / 6 / 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ລາວ ໂທລະຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມງານຖະແຫຼງຂ່າວ sponsor ຫລັກຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ TV Lao ເຈົ້າຂອງລິຂະສິດຖ່າຍທອດສົດ FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018 ທີ່ ໂຮງແຮມແລນມາກ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ທັນສະໄຫມ ຊາມົນຕີ ຫົວຫນ້າຄະນະພັດທະນາຄຸນນະພາບການບໍລິການ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະຝ່າຍ ແລະ ຄະນະພະ ແນກການຕະຫລາດ