11/3/2016 12:00:00 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ສະຫຼຸບຜົນການແຂ່ງຂັນກິລາ ຊິງຂັນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ ເນື່ອງໃນໂອກາດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ລາວ ໂທລະຄົບ ຄົບຮອບ 20 ປີ

ໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ 2016 ທີ່ ຜ່ານມາ ທີ່ ສະໜນາມກິລາ ເປຕັງ ທີ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ມີການຈັດພິທີ ສະຫຼຸບການແຂ່ງຂັນ ກິລາ ຊິງຂັນ ຜູ້ອຳນວຍການ ໃຫຍ່ ລລທ ເນື່ອງໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ຄົບຮອບ 20 ປີ. ເຊິ່ງການແຂ່ງຂັນໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2016 ແລະ ໄດ້ມາສະຫຼຸບຜົນການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ 2016 ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ. ເຊິ່ງປະເພດກິລາໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ລວມມີ 03 ປະເພດກິລາ ແລະ ຜົນການແຂ່ງຂັນໄດ້ທີມຜູ້ຊະນະຄື: ກິລາບານເຕະ ຊາຍ ແມ່ນທີມ ຄອບຄຸມການບໍລິການ ( NOC ) + ນິຕິກຳ ໄດ້ຮັບຂັນໄປຄອງ ກິລາບານສົ່ງ ຊາຍ ແມ່ນທີມ ລລທ ນະຄອນຫຼວງ ກິລາເປຕັງ ທີມຊາຍ ແມ່ນທີມ Call Center, ທີມຍິງ ແມ່ນທີມ ໂທລະສັບ-ອິນເຕີເນັດ ທີ່ໄດ້ຂັນໄປຄອງ