6/1/2018 5:50:29 PM | ກິດຈະກຳ

ການແຂ່ງຂັນກິລາ ບານເຕະ ມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ

ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ ຜ່ານມາ ທີ່ເດີ່ນກິລາບານເຕະ ເຟີລາລີ FC ບ້ານຮ່ອງແກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະມິດຕະພາບ ຂື້ນ ລະຫວ່າງ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ, ໂດຍມີຕ່າງໜ້າຄະນະຜູ້ບໍລິຫານທັງສອງອົງກອນເຂົ້າຮ່ວມ ເຊັ່ນ: ທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ, ທ່ານ ທັນສະໄໝ ຊາມຸນຕີ ຫົວໜ້າຄະນະພັດທະນາຄຸນນະພາບ-ການບໍລິການ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ທາງ ທະນາຄານພົງສະຫວັນນຳໂດຍ: ທ່ານ ຈຸລາລັກ ຄຳພິມ ຮັກສາການ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່, ພ້ອມ ດ້ວຍ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ, ນັກກິລາທັງ 2 ທີມ ຂອງທັງ 2 ອົງກອນ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ແລະ ຮ່ວມເຊຍ. ບັນຍາກາດແມ່ນເຕັມ ໄປດ້ວຍຄວາມເບີກ ບານມ່ວນຊື່ນ ແລະ ເປັນກັນເອງ.

ຜົນການແຂ່ງຂັນ :

ທີມ ລາວ ໂທລະຄົມ ຊະນະ ທີມ ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ 3 ປະຕູຕໍ່ 2

ຈຸດປະສົງໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສໍາພັນອັນດີ ລະຫວ່າງ ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ວິຊາການ ຂອງ ທັງສອງອົງກອນໃຫ້ມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນຂື້ນກວ່າເກົ່າ