5/4/2018 9:27:03 AM | ກິດຈະກຳ

ລາວ ໂທລະຄົມ ຈັດກິດຈະກຳ M-Phone ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງມິດຕະພາບ ຄັ້ງທີ II

ໃນວັນທີ 23-27 ມີນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ລົງຈັດກິດຈະກຳ ຢູ່ຕາມ ບັນດາໂຮງຮຽນ ຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ແລະ ມສ ຮຸ່ງເຮືອງ ,ໂຮງຮຽນ ມສ ໂພນທອງ ,ໂຮງຮຽນ ມສ ບໍ່ນາງົວ,ໂຮງຮຽນ ມສ ສາລາຄຳ ແລະ ໂຮງຮຽນ ມສ ເວີນຄຳ ໄດ້ມີການຫຼິ້ນກິດຈະກຳ ແລະ ຈັດ ການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ກິລາບານສົ່ງ ຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ, ກິດຈະກຳ ຖາມ-ຕອບ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອຊີງເອົາຂອງລາງວັນ ຈາກທາງ ລາວ ໂທລະຄົມ ນອກນັ້ນ ລາວ ໂທລະຄົມ ຍັງມີເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ, ອຸປະ ກອນການສຶກສາ ແລະ ເງິນຊຸກຍູ້ໄປມອບໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນຕ່າງໆນຳອີກ ແລະ ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນຍັງໄດ້ມີການຕັ້ງໂຕະຂາຍສິນຄ້າ ໄວ້ຄ່ອຍບໍລິການນ້ອງໆນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານພາຍໃນໂຮງຮຽນນຳອີກ.

ການລົງໄປຈັດກິດຈະກຳຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນຕ່າງໆນີ້ຖືວ່າເປັນຄັ້ງທີ່ 2 ແລ້ວ ທີ່ທາງ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ສົ່ງເສີມໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນ ໃຊ້ເວລາຫວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ມັກຮັກໃນການຫຼິ້ນກິລາໃຫ້ຫ່າງໄກຢາເສບຕິດ.