1/3/2020 10:45:31 AM | ກິດຈະກຳ

ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ລູກຄ້າອົງກອນ

ໃນ ວັນທີ 19/12/2019 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ ເດີ່ນກິລາ ບານເຕະ ເຟີລາລີ (FC) ບ້ານຮ່ອງແກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາວ ໂທລະຄົມ ( ລລທ ) ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳ ການແຂ່ງຂັນກິລາ ບານເຕະ ມິດຕະພາບ ຮ່ວມກັບ ລູກຄ້າອົງກອນ ໂດຍມີ ບໍລິສັດ CP LAO, ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ

ເຊິ່ງ ລລທ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ອາລຸນນະເດດ ບານຈິດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ຂະແໜງຈັດຕັ້ງບໍລິຫານ, ບໍລິສັດ CP LAO ນໍາໂດຍ ທ່ານ ອຳພົນ ສູນທອນທິລະພົນ ຜູ້ອໍານວຍ ການ ຝ່າຍບັນຊີ, ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ສີວິໄລ ມະນີວົງ ວ່າການຫົວໜ້າ ຂະແໜງໄອທີ ແລະ ທະນາຄານເອຊີລີດາ ນຳໂດຍ ທ່ານ ແຣະສະໄໝ່ ງ່ວນ ທີ່ປືກສາສາຂາ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານວິຊາການ ນັກກິລາທັງ 4 ທີມ ຂອງທັງ 4 ອົງກອນ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ແລະ ຮ່ວມເຊຍ ລວມທັງໝົດ 115 ທ່ານ ບັນຍາກາດແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ແລະ ເປັນກັນເອງ

ການຈັດກິດຈະກຳ ແຂ່ງຂັນກິລາ ບານເຕະ ມິດຕະພາບ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງສາຍສຳພັນອັນດີ ລະຫວ່າງ ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທັງ 4 ອົງກອນ ໃຫ້ມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງຂື້ນ.