11/30/2018 2:55:41 PM | ກິດຈະກຳ

ລາວ ໂທລະຄົມ ອອກແຮງງານ ຕ້ອນຮັບວັນຊາດ ທີ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 43 ປີ

ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2018 ທີ່ຜ່ານມາທາງ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ຮ່ວມມື, ຮ່ວມໃຈກັນອອກແຮງງານລວມ ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ອ້ອມຂ້າງ ສຳນັກງາານໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ສາຍລົມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ ວັນຊາດ ທີ 2 ທັນວາ ຄົບ ຮອບ 43 ປີ ທີ່ຈະມາຮອດໃນໄວໆນີ້.