6/1/2018 5:52:29 PM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ພິທີມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ມູນນິທິການສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2017-2018

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ: 30 ພຶດສະພາ 2018 ຢູ່ທີ່ ສະໂມສອນໃຫຍ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ) ໄດ້ມີພິທີມອບທຶນການສຶກສາ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ຜູ້ມອບ) ແລະ ມູນນິທິການສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ຜູ້ຮັບ) ຝ່າຍ ລາວ ໂທລະຄົມ ຜູ້ມອບໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ທັນສະໄໝ ຊາມຸນຕີ ຫົວໜ້າຄະນະພັດທະນາຄຸນນະພາບການບໍລິການ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ຜູ້ຮັບໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ຮສ.ປອ ນາງ ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ

ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີມີ:

• ຄະນະກໍາມະການກອງທືນມູນນິທິການສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

• ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ລາວ ໂທລະຄົມ ຈຳນວນໜຶ່ງ

• ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງສໍານັກງານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

• ບັນດາທ່ານ ອາຈານ ທີຮັບຜິດຊອບທຶນມູນນິທິການສຶກສາ 13 ຄະນະວິຊາຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

• ນັກສຶກສາຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ 25 ຄົນ ແລະ ຜູ້ທີບໍ່ໄດ້ຮັບທຶນກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີນີ້ເຊັ່ນກັນ

ຈຸດປະສົງຂອງພິທີໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ ມອບທືນການສຶກສາຈາກ ລາວ ໂທລະຄົມ ໃຫ້ກັບ ມູນນິທິການສຶກ ສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ມອບໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ ທີ່ມາຈາກຄອບຄົວ ທຸກຍາກ ໃນບັນດາ ເມືອງຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ ທີ່ມາສຶກສາຮໍ່າຮຽນຕໍ່ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບໂອກາດ ສຶກສາຮໍ່າຮຽນຈົນຈົບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ກັບຄືນເມືອພັດທະນາບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມ ທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໃຫ້ໝົດໄປເທື່ອລະກ້າວ.

ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ໃຫ້ທືນການສຶກສາທຸກໆປີ ກັບ ມູນນິທິການສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນັບແຕ່ສົກຮຽນ ປີ 2009-2010 ເປັນຕົນມາ ເປັນເງິນຈໍານວນ 50,000,000 ກີບ/ປີ ຮອດປະຈຸບັນນີ້້ ເປັນປີທີ່ 9 ລວມເປັນຈໍານວນ ເງິນທັງ ໝົດທີ່ໄດ້ ມອບໄປແລ້ວ 450,000,000 ກີບ.