5/24/2018 2:35:50 PM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ຮ່ວມກັບ ມູນນິທິການສືກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ລາວ ໂທລະຄົມ ຮ່ວມກັບ ມູນນິທິການສືກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນຳພານັກສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສືກສາ ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ເດີນທາງ ໄປມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເຮັດກິດຈະກໍາທີ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ້ານນາຂອບ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງ ຈັນ ໃນວັນທີ 19/05/2018 ເຄື່ອງທີ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ນໍາໄປມອບໃນຄັ້ງນີ້ມີ ປື້ມແບບຮຽນ, ເຄື່ອງກິລາ ແລະ ເຄື່ອງກິດຈະກໍາຈໍາ ນວນໜຶ່ງ ລວມມູນຄ່າ 5,500,000 ກີບ ຕາງຫນ້າໃຫ້ ລາວ ໂທລະຄົມ ມອບໂດຍ ທ່ານ ສິນໄຊ ຈັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າ ຝ່າຍພາກ ກາງ ທັງເປັນອໍານວຍການ ລາວ ໂທລະຄົມ ສາຂາແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ໃຫ້ກຽດ ຮັບໂດຍ ແມ່ນ ທ່ານ ສີໂຫ ພີມມະຈັນ ເລຂາພັກ ບ້ານ ນາຍບ້ານ ບ້ານນາຂອບ, ທ່ານ ວັນນາ ວິນາວົງ ອໍານວຍການ ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານນາຂອບ ແລະ ຄູອາຈານ.

ຂໍປະຊາສຳພັນເຖິງ ບໍລິສັດຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆທີ່ຢາກຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານນາຂອບແຫ່ງນີ້ ສາມາດ ຕິດຕໍ່ມາທີ ເບີ 59411174 ນາຍບ້ານ ບ້ານນາຂອບ ແລະ ເບີ 030 4884319 ອໍານວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ນາຂອບ ເພາະປະຈຸບັນ ທາງໂຮງຮຽນ ຕ້ອງການສັງກະສີໃໝ່ ເພື່ອມຸງຫຼັງຄາ ທີ່ຊຸດໂຊມ ເຮັດໃຫ້ຫຼານນ້ອຍນັກຮຽນຮຽນໜັງສືລໍາບາກໂດຍສະເພາະໃນລະດູຝົນ ແລະ ປະຕູປ່ອງຢ້ຽມໃສ່ຫ້ອງຮຽນຫຼັງໃໝ່ທີ່ ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ