5/7/2018 8:35:27 AM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ກອງປະຊຸມຕາງໜ້າຜູ້ຖືຮຸ້ນ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ລາວ ໂທລະຄົມ ( ສສງ ) ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ I

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2018 ໄດ້ມີ ພິທີເປີດກອງປະຊຸມຕາງໜ້າຜູ້ຖືຮຸ້ນ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ລາວ ໂທລະຄົມ ( ສສງ ) ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ I ຂື້ນ ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ 403 A ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດລັດ ວິສະຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມ (ສາຍລົມ) ໂດຍ: ໃຫ້ກຽດ ເປັນປະທານເປີດ ຂອງ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ປະທານສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ລາວ ໂທລະຄົມ ( ສສງ ), ຄະນະພັກ, ປະທານສະຫະພັນກຳມະບານຮາກຖານ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ເປັນກຽດ ເຂົ້າຮ່ວມ ມີ ຄະນະອຳນວຍການ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ລາວ ໂທລະຄົມ ( ສສງ ) ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກ ສະຫະ ກອນສິນເຊື່ອ ລາວ ໂທລະຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ