5/7/2018 8:35:27 AM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ມູນນິທິການສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ: 30 ພຶດສະພາ 2019 ຢູ່ທີ່ ສະໂມສອນໃຫຍ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ) ໄດ້ມີພິທີມອບທຶນການສຶກສາ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາ ຄົມ ມະຫາຊົນ(ຜູ້ມອບ) ແລະ ມູນນິທິການສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ຜູ້ຮັບ)ຝ່າຍ ລາວ ໂທລະຄົມ ມອບໂດຍ ທ່ານ ທັນສະໄໝ ຊາມູນຕີ ຫົວໜ້າຄະນະພັດທະນາຄຸນນະພາບການບໍລິການ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ຮສ.ປອ ນາງ ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີມີ:

• ຄະນະກໍາມະການກອງທືນມູນນິທິການສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ • ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ • ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງສໍານັກງານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ • ບັນດາທ່ານ ອາຈານ ທີຮັບຜິດຊອບທຶນມູນນິທິການສຶກສາ 13 ຄະນະວິຊາຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ • ນັກສຶກສາຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ 25 ຄົນ ແລະ ຜູ້ທີບໍ່ໄດ້ຮັບທຶນກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີນີ້ເຊັ່ນກັນ

ຈຸດປະສົງຂອງພິທີໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ ໃຫ້ທືນການສຶກສາແກ່ມູນນິທິການສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນສືບຕໍ່ມອບໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ ທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ໃນບັນດາ ເມືອງຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ ທີ່ມາສຶກສາຮໍ່າຮຽນຕໍ່ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນມາແລ້ວໃນປີຜ່ານມາແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຈົບ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບໂອກາດ ສຶກສາຮໍ່າຮຽນຈົນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການສຶກສາແລ້ວ ສາມາດປະກອບອາຊີບ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທໍາ , ມີລາຍໄດ້ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງສາພັດທະນາບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ ແລະ ປະເທດຊາດ ເພື່ອພ້ອມກັນບັນລຸເປົ້າໝາຍລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໃຫ້ໝົດໄປເທື່ອລະກ້າວ.