2/9/2018 3:52:17 PM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ອຸປະຖຳ ເງິນສົດ ໃຫ້ແກ່ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ

ໃນວັນທີ 08 ກຸມພາ 2018 ນີ້ຢູ່ທີ່ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ມອບເງິນອຸປະຖຳ ຈຳນວນ: 3,000,000 ກີບ ໃຫ້ແກ່ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ມອບໂດຍ: ທ່ານ ສຸພົນ ຈັັນທະວິໄຊ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຮັບໂດຍ: ທ່ານ ປອ ພູວົງ ຝາກເຜຶອງໃຈ ຫົວໜ້າກົມຂະບວນການ ແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ.

ຈຸດປະສົງຂອງການມອບເງິນອຸປະຖໍາໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນ ໃນການສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາເປຕັງ ແລະ ຂະບວນການກິລາອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ ນອກນັ້ນຍັງເປັນການຕ້ອນຮັບ ວັນສ້າງຕັັັ້ງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ຄົບຮອບ 62 ປີ ອີກດ້ວຍ.