2/6/2018 6:21:04 PM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ອຸປະຖຳ ຄັນຮົ່ມໃຫຍ່ M-Phone ໃຫ້ ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ມອບເຄື່ອງອຸປະຖຳ ເປັນຄັນຮົ່ມໃຫຍ່ M-Phone ຈຳນວນ 25 ກ້ານ ລວມມູນຄ່າ: 4,700,000 ກີບ ໃຫ້ກັບພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາງໜ້າ ລາວ ໂທລະຄົມ ມອບໂດຍ: ທ່ານ ຄໍາໃບ ພົມຮັກສາ ຮອງໜົວໜ້າຝ່າຍ ການຕະຫຼາດ-ການຂາຍ ລລທ ແລະ ຮັບໂດຍ: ທ່ານ ຄໍາໄຕ ໝັ້ນໂນລິນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຈຸດປະສົງຂອງການມອບເຄື່ອງອຸປະຖໍາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ວິຊາສະເພາະ ຂອງພະແນກຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໜ່ວຍງານທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ນອກຫ້ອງການເຊັ່ນ: ໜ່ວຍງານຈັບຄວາມໄວ, ໜ່ວຍງານເປີດທາງ, ໜ່ວຍງານຈັດລະບຽບ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ.