8/9/2017 5:37:17 PM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ອຸປະຖຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ກອງທຶນລົງເຄື່ອນໄຫວ ຊ່ວຍເຫຼືອເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ

ໃນວັນທີ 04 ສິງຫາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີພິທີມອບຮັບ ເງິນສົດ ຈຳນວນ: 20,000,000 ກີບ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ຜູ້ມອບ) ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ຜູ້ຮັບ), ຝ່າຍ ລາວ ໂທລະຄົມ ມອບໂດຍ: ທ່ານ ທັນສະໃໝ ຊາມຸນຕີ ຫົວໜ້າຄະນະພັດທະນາຄຸນນະພາບການບໍລິການ ລລທ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ສັນຍາ ປຣະເສີດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຮອງປະທານກຳມະທິການເສດຖະກິດ ເຕັກໂນໂລຍີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຈຸດປະສົງຂອງການມອບໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນ ຂອງ ລລທ ເຂົ້າໃນວຽກງານ ກອງທຶນລົງເຄື່ອນໄຫວ ຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ບ່ອນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຂດຊົນນະບົດ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.