4/10/2020 11:28:36 AM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ມອບເຄື່ອງອຸປະຖໍາ ໃຫ້ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ໃນວັນທີ 9 ເມສາ 2020 ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ(ລລທ) ໄດ້ມີພິທີມອບເຄື່ອງອຸປະຖໍາ ມູນຄ່າ 5,050,000 ກີບ ໃຫ້ກັບມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂື້ນ. ມອບໂດຍ ທ່ານ ເຄນ ສະຕຣຸດເກີ້ ຫົວໜ້າພະແນກການ ຕະຫຼາດ ລລທ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີສະຫຼຽວ ທໍາມະເທວາ ປະທານມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ເຄື່ອງທີ່ມອບໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ໂທລະສັບວິນໂຟນ ຈໍານວນ 07 ຊຸດ ພ້ອມເບີ ແລະ ມູນຄ່າໂທໃນລະບົບ, ນໍ້າດື່ມ M-Phone ຈໍານວນ 32 ແກັດ, ຄັນຮົ່ມໃຫຍ່ ຈໍານວນ 5 ກ້ານ

ຈຸດປະສົງ,ເພື່ອເປັນການປະ ກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອ ສັງຄົມ ຂອງມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍຄືທີມງານອ້າຍນ້ອງໜ່ວຍກູ້ໄພ 1623 ທີ່ປະຈໍາຢູ່ແຕ່ລະຈຸດໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂື້ນຕື່ມອີກລະດັບ ໜຶ່ງ. ລາວ ໂທລະຄົມ ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນງານຂອງມູນ ນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນໄລຍະ ຜ່ານມາຫຼາຍໆດ້ານ, ຊົມເຊີຍໃນນໍ້າໃຈຈິດອາສາຂອງທີມງານອ້າຍ ເອື້ອຍນ້ອງ 1623 ໝົດທຸກທ່ານ ທີ່ພວກທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນ ແລະ ເສຍສະຫຼະເວລາຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ມາເຮັດວຽກເພື່ອສັງ ຄົມໂດຍບໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນ, ລາວ ໂທລະຄົມ ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບ ພວກທ່ານເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສ້າງສັງຄົມລາວຂອງພວກເຮົາໄປ ພ້ອມໆກັນ. " ລາວ ໂທລະຄົມ ໂທລະຄົມຂອງຄົນລາວ ເພື່ອສັງຄົມລາວ "