9/27/2019 6:13:54 PM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ອຸປະຖຳ ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ ແລະ ອິນເຕີເນັດ FTTH ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການ ບ້ານ ຫົວຂົວ

ໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ 2019 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການປົກຄອງ ບ້ານ ຫົວຂົວ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ມອບອຸປະຖຳ ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ ພ້ອມມູູນຄ່າໂທໃນລະບົບ ແລະ ອິນເຕີເນັດ FTTH ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການປົກຄອງ ບ້ານ ຫົວຂົວ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນຳໃຊ້ລ້າໆເປັນເວລາ 5 ປີ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດແມ່ນ: 14,400,000 ກີບ, ເປັນກຽດມອບ ໂດຍ ທ່ານ ແສງເພັດ ມະນີຈັນ ຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍສະໜັບສະໜູນນະຄອນຫຼວງ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ເດຊາ ພົມມະສັກ ນາຍບ້ານ ບ້ານຫົວຂົວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທັງສອງຝ່າຍ.

ຈຸດປະສົງໃນການມອບອຸປະຖໍາໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານບໍລິຫານຂອງຫ້ອງການປົກຄອງ ບ້ານ ຫົວຂົວ ນອກນັ້ນຍັງເປັນມອບສິນນໍ້າໃຈໃຫ້ບ້ານ ເພື່ອຊ່ວຍເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ເປັນຫູເປັນຕາ, ປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດ ຂອງ ລລທ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫຼັກສັນຍານມືຖືທີ່ຢູ່ຕິດກັບຫ້ອງການບ້ານເປັນຕົ້ນ.