9/27/2019 5:59:58 PM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ລາວ ໂທລະຄົມ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ 2 ແຂວງພາກກາງ ແລະ 4 ແຂວງພາກໃຕ້

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 26 ກັນຍາ 2019 ທີ່ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີພິທີມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ 2 ແຂວງພາກກາງ ແລະ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ໂດຍຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ລລທ ເພື່ອມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມຄັ້ງນີ້ເປັນ ຈຳນວນ: 9,000,000 ກີບ (ໃນນັ້ນ ແມ່ນເງິນລະດົມທືນຂອງບັນດາສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ 8,597,000 ກີບ ແລະ 403,000 ກີບ ແມ່ນເງິນຈາກຄັງເງິນຊາວໜຸ່ມ ລລທ ສົມທົບ ) ເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ www.laotel.com. www.facebook.com/ laotel