8/28/2019 11:23:24 AM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ຕ້ອນຮັບ ຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ລາດສະພັດ ອຸດອນທານີ ( ປະເທດໄທ )

ໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ 2019 ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ (ລລທ) ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ອາຈານນຳພາ ແລະ ບັນດານັກສຶກສາ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ລາດສະພັດ ອຸດອນທານີ ( ປະເທດໄທ ) ເຂົ້າມາທັດສະນະສຶກສາ ໃຫ້ກຽດກ່າວຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານ ຈິດປະສົງ ໜູແກ້ວໄກສອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ຄະນະພະແນກການ ລລທ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສາລິນລັດ ສົງສະນັນ ຄະນະວິທະຍາການຈັດການມະຫາວິທະຍາໄລລາດສະພັດ ອຸດອນທານີ ພ້ອມດ້ວຍອາຈານນຳພາ 5 ທ່ານ ແລະ ບັນດານັກສຶກສາ ຈຳນວນ 91 ທ່ານ ໂດຍ ມີພະນັກງານວິຊາການ ລລທ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນນຶ່ງ

ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດ ບັນລະຍາຍປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ພາບລວມການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ລລທ ໂດຍ: ທ່ານ ເຄນ ສະຕຣຸກເກີ ຫົວໜ້າພະແນກການຕະລາດ ທັັງເປັນ ຫົວໜ້າພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ສີສຸລາດ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກການຕະຫຼາດ ລລທ

ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີການຫຼີ້ນກິດຈະກຳ ຖາມ-ຕອບ ເພື່ອຮັບຂອງທີ່ລະນຶກຈາກທິມງານການຕະຫຼາດ ລລທ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມສູນບໍລິການ ລູກຄ້າ ລລທ (ສາຍລົມ), ພະແນກຄວບຄຸມການບໍລິການ (ນ໋ອກ) ແລະ ຕໍ່ດ້ວຍຢ້ຽມຊົມສູນຮຽນຮູ້ ເລີນນີ່ງເຊັນເຕີ

ຈຸດປະສົງໃນການເຂົ້າມາທັດສະນະສຶກສາ ຂອງ ບັນດານັກສືກສາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດ ຄຳເຫັນ ຈາກຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລລທ ເພື່ອຈະໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ມູນ ດັ່ງກ່າວໄປໜູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ, ການສອນ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານທຸລະກິດ ຂອງ ບໍລິສັດແຖວໜ້າຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ.