8/7/2019 4:08:07 PM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ພະນັກງານ ລາວ ໂທລະຄົມ ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ຖືກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມຢູ່ເມືອງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຈາກເຫດການຜົນກະທົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ ເມືອງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2019 ເຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈຳນວນ 8 ບ້ານ ລວມ 172 ຄອບຄົວ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ປະຊາຊົນທີ່ຖືກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມດັ່ງກ່າວ ພະນັກງານ ລລທ ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮ່ວມໃຈກັນລົງໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍ ນຳເອົາເຄື່ອງອຸປະໂພກ ບໍລິ ໂພກ ພ້ອມດ້ວຍເງິນສົດ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 7,400,000 ກີບ ໂດຍ ຜ່ານຫ້ອງວ່າການ ເມືອງນານ ມອບໂດຍ ທ່ານ ໜໍ່ເງິນ ວິລະວົງສາ ຮອງຝ່າຍ ສະໜັບ ສະໜູນ ສາຂາແຂວງພາກເໜືອທັງເປັນອຳນວຍການ ລລທ ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ສີວອນ ວົງຄຳຈັນ ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງນານ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະງານທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.