11/5/2018 5:49:08 PM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ອຸປະຖຳ ເງິນສົດ ໃຫ້ແກ່ ບ້ານ ໂພນງາມ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2018 ນີ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ ບ້ານ ໂພນງາມສອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ມອບເງິນອຸປະຖຳ ຊ່ວຍເຫຼືອ ບ້ານ ໂພນງາມສອງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຖືກອຸທົດກະໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ຜ່ານມາ ຈຳນວນ 2,000,000 ກີບ, ເປັນກຽດມອບໂດຍ ທ່ານ: ແສງເພັດ ມະນີຈັນ ຮອງຝ່າຍສະໜັບສະໜູນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຮັບໂດຍ: ທ່ານ ຢາງ ຊົວສື ຮອງນາຍບ້ານ ບ້ານ ໂພນງາມສອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ທັງສອງຝ່າຍ.

ຈຸດປະສົງຂອງການມອບເງິນອຸປະຖໍາໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນ ຊື້ ດິນ-ຊາຍ ຖົມທາງເຂດບ້ານໂພນງາມ ທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມເສຍຫາຍເປ່ເພ ນອກນັ້ນຍັງເປັນການສ້າງພາບພົດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ອີກດ້ວຍ.