10/18/2018 3:33:24 PM | ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ອຸປະຖຳ ເງິນສົດໃຫ້ແກ່ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ

ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2018 ນີ້ຢູ່ທີ່ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ມອບເງິນອຸປະຖຳ ຈຳນວນ: 1,000,000 ກີບ ໃຫ້ແກ່ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ມອບໂດຍ: ທ່ານ ສາຄອນ ພູແສນອ້ວນ ຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍສະໜັບສະໜູນ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຮັບໂດຍ: ທ່ານ ສີມູນ ອຸ່ນລາສີ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.

ຈຸດປະສົງຂອງການມອບເງິນອຸປະຖໍາໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນ ໃນການຊຸກຍູ້ ຂະບວນຄະລາວານຫວນຄືນສູ່ເມືອງວຽງໄຊ ຖານທີ່ໝັ້ນ ຂອງການປະຕິວັດ ໃນວັນທີ 16-17 ຕຸລາ 2018 ຈະມາເຖິງນີ້ ຂອງສູນກາງກຳມະບານລາວ.