ທ່ຽວປະເທດຈີນ ດ້ວຍເບີ ລາວ ໂທລະຄົມ


- ທ່ຽວປະເທດຈີນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນຊິມ ກັບ ບໍລິການ ດາຕ້າໂຣມມິ່ງ IR ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ພຽງແຕ່ລູກຄ້າຮອດປະເທດ ຈີນ ເລືອກເຄືອຂ່າຍ ChinaUnicom ຫຼື China Mobile Internation Limited ທ່ານກໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ.

- ອັດຕາຄ່າໂທພາຍໃນປະເທດ 1,100 ກີບ/ນາທີ.

- ດາຕ້າໂຮມມິ່ງ 1 ກີບ/Kb.

- ສາມາດນໍາໃຊ້ສະເພາະເບີລາຍເດືອນເທົ່ານັ້ນ.

- ລູກຄ້າເບີລາຍເດືອນ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາສູນບໍລິການກ່ອນເພື່ອເປີດນຳໃຊ້ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ Contact Center : 101

ເລີ່ມມື້ນີ້ ເຖິງ ວັນທີ 31 ມີນາ 2023

ໂທຫາພະນັກງານໂດຍກົງ ກົດ


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0