ສົ່ງຄວາມສຸກໃຫ້ທຸກຄົນ ຕະຫຼອດທັງເດືອນ ພະຈິກ ສະຫຼອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ຄົບຮອບ 26 ປີ ລຸ້ນຮັບໂຊກ 3 ຊັ້ນ ລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 260,000,000 ກີບ


ລຸ້ນຮັບໂຊກ ຊັ້ນທີ 1

✨ດາຕ້າ 11 GB / ຈໍານວນ 11 ລາງວັນ ລວມ 330 ລາງວັນ

1. ບໍລິການ ເບີຕື່ມເງິນ, ເນັດຊິມ ແລະ ເບີລາຍເດືອນ (Postpaid)

2. ວິທີກົດຜ່ານໜ້າຈໍໂທລະສັບ: *514*511# ໂທອອກ ເພື່ອລຸ້ນໂຊກ ຟຣີຄ່າບໍລິການ ດ່ວນສໍາລັບ 11 ຄົນທຳອິດຂອງທຸກໆວັນ ທີ່ກົດເຂົ້າມາຮ່ວມ ສົ່ງກ່ອນມີສິດກ່ອນ

3. ການກໍານົດເວລາໃນການເປີດໃຫ້ກົດເຂົ້າມາຮ່ວມລຸ້ນໂຊກຂອງທຸກວັນ

4. ລູກຄ້າ 1 ເບີ ຮັບລາງວັນ 1 ຄັ້ງ / 30ວັນ ເທົ່ານັ້ນ, ຟຣີ ດາຕ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບ ອາຍຸການນຳໃຊ້ 24 ຊົ່ວໂມງ ລຸ້ນຮັບໂຊກ ຊັ້ນທີ 2

✨ລຸ້ນຮັບລາງວັນ ພິເສດຈາກ ການ Random ຈຳນວນ 26 ລາງວັນ /ອາທິດ ລວມ 4 ຄັ້ງ

1. ບໍລິການ ເບີຕື່ມເງິນ, ເນັດຊິມ ແລະ ເບີວີນໂຟນ ທີ່ມີການໃຊ້ງານ 26,000 ກີບ ຂື້ນໄປ/ອາທິດ

2. ບໍລິການ ເນັດບ້ານ FTTH, ADSL, Leased Line ທີ່ເປີດນຳໃຊ້ປົກກະຕິ

3. ບໍລິການ ເບີລາຍເດືອນ (Postpaid), ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ ທີ່ຊໍາລະບໍລິການ ເປັນ 0 ກີບ

4. ບໍລິການ ເບີຕື່ມເງິນ, ເນັດຊິມ, ລາຍເດືອນ (Postpaid) ແລະ ທີ່ມີຄະແນນສາມາດສົ່ງເຂົ້າມາຮ່ວມລູ້ນໂຊກ 100ຄະແນນ ຮັບ 1 ສິດ ສົ່ງຫຼາຍມີສິດລຸ້ນຫຼາຍ. ບໍ່ກຳນົດການສົ່ງ, ສົ່ງຫຼາຍມີສິດລຸ້ນຫຼາຍ 1 ເບີມີສິດຮັບຫຼາຍລາງວັນ

5. ວິທີສະໝັກລຸ້ນຮັບລາງວັນ ກົດ ຜ່ານໜ້າຈໍໂທລະສັບ ກົດ *514*100# ໂທອອກ

6. ວິທີກວດໃນການເຂົ້າຮ່ວມລຸ້ນຮັບໂຊກມີຈັກຄັ້ງ ກົດ *514*101# ໂທອອກ

ລຸ້ນຮັບໂຊກ ຊັ້ນທີ 3

✨ລຸ້ນຮັບລາງວັນ ພິເສດເພີ່ມຈາກການ Random ຈຳນວນ 56 ລາງວັນ / ເດືອນ

- ສໍາລັບທຸກບໍລິການ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລຸ້ນໂຊກຊັ້ນທີ 2 ຍັງມີສິດເຂົ້າມາລຸ້ນໂຊກຊັ້ນ 3 ພຽງແຕ່ປະຕິບັດເງືອນໄຂໂຊກຊັ້ນທີ 2

********************************

ເລີ່ມວັນທີ 4-30 ພະຈິກ 2022

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ Contact Center 101

Promotion ພິເສດ 11.11 ໃນວັນຄົບຮອບເກີດ ລາວ ໂທລະຄົມ

********************************

1. ລູກຄ້າທີ່ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ 26 ປີ ຮັບຟຣີ ດາຕ້າ 26GB /3ວັນ (550 ລາງວັນ)

- ສະເພາະລູກຄ້າ ປະເພດເບີຕື່ມເງິນ, ເນັດຊິມ ແລະ ລາຍເດືອນ ທີ່ມີອາຍຸການນໍາໃຊ້ຕໍ່ເນື່ອງ 26 ປີ ແລ້ວລະບົບ ເພີ່ມດາຕ້າ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ໃຫ້ເບີທີຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂ

2. ລູກຄ້າທີ່ມີວັນເກີດກົງກັບວັນເກີດຂອງ ລລທ ລຸ້ນຮັບຟຣີ ດາຕ້າ 11GB/1 ວັນ (1,260ລາງວັນ)

- ລູກຄ້າທີ່ມີວັນເກີດກົງກັບວັນເກີດຂອງ ລລທ ຄື ວັນທີ 11/11 (ຕາມຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນ 3ແກຣັບ)

- ລູກຄ້າ ຕ້ອງກົດ ຜ່ານໜ້າຈໍໂທລະສັບ ເພື່ອລຸ້ນຮັບລາງວັນ ກົດ *514*526# ໂທອອກ ດ່ວນສຳລັບ 1,260 ຄົນທຳອິດທີ່ກົດເຂົ້າມາຮ່ວມ ສົ່ງກ່ອນມີສິດກ່ອນ

3. ລູກຄ້າທີ່ມີການຊື້ Package 5,000 ກີບຂື້ນໄປ ພາຍໃນມື້ ໄດ້ຮັບສິດກົດຮັບຟຣີ ດາຕ້າ 3GB /24ຊົ່ວໂມງ

- ບໍລິການ ເບີຕື່ມເງິນ, ເນັດຊິມ ຫຼັງຈາກໃຊ້ງານຄົບຕາມມູນຄ່າທີ່ກໍານົດ ລະບົບຈະສົ່ງ ຂໍຄວາມໃຫ້ລູກຄ້າ ກົດແລກ ດັ່ງນີ້: ກົດ 1 ຮັບ ຟຣີ ດາຕ້າ 3GB/24 ຊົ່ວໂມງ

- ລູກຄ້າ 1 ເບີ ຮັບສິດແລກຮັບ 1 ຄັ້ງ ເທົ່ານັ້ນ ຟຣີ ດາຕ້າ ທີໄດ້ຮັບ ມີອາຍຸການນຳໃຊ້ 24 ຊົ່ວໂມງ

4. ແພັກເກັດ ພິເສດ 11,000 kip / 11GB / 6 ວັນ

- ບໍລິການ ເບີຕື່ມເງິນ, ເນັດຊິມ ແລະ ເບີລາຍເດືອນ (Postpaid)

- ຮັບດາຕ້າ ອາຍຸການນໍາໃຊ້ 6 ວັນ, ການໃຊ້ງານ ດາຕ້າ ລະບົບຈະຕັດຕາມເງື່ອນໄຂການຕັດດາຕ້າປະຈຸບັນ

ໂທຫາພະນັກງານໂດຍກົງ ກົດ


Copyright © 2022 , All Rights Reserved | Version : 2.0