Non Stop package ມ່ວນເເບບບໍ່ຈຳກັດ ທຸກຄອນເທັນ ເເພັກເກັດ 30 ມື້


- ດາຕ້າ 15GB ພຽງ 35,000ກີບ -> ລະຫັດ 566

- ດາຕ້າ 35GB ພຽງ 65,000ກີບ -> ລະຫັດ 565

- ດາຕ້າ 55GB ພຽງ 100,000ກີບ -> ລະຫັດ 567

- ດາຕ້າ 90GB ພຽງ 150,000ກີບ -> ລະຫັດ 568

- ດາຕ້າ 150GB ພຽງ 200,000 ກີບ -> ລະຫັດ 569

🤳🏻 ວິທີສະໝັກ:

📲 ເບີຕື່ມເງິນ ກົດ * 118 * ລະຫັດ #ໂທອອກ

📲 ເບີເນັດຊີມ ກົດ * 131 * ລະຫັດ #ໂທອອກ

📞 Contact Center: 101

ໂທຫາພະນັກງານໂດຍກົງ ກົດ


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0