ລາວ ໂທລະຄົມ ໃຈດີໃຫ້ຢືມ ມູນຄ່າໂທ 😍


👉ກົດ *222*5#ໂທອອກ (ມູນຄ່າ 5,000 ກີບ)

👉ກົດ *222*10#ໂທອອກ (ມູນຄ່າ 10,000 ກີບ)

🔺ສຳລັບລູກຄ້າເບີຕື່ມເງິນ ເເລະ ວິນໂຟນ

*ເງື່ອນໄຂເເມ່ນເປັນໄປຕາມບໍລິສັດກຳນົດໄວ້

•••••••••••••••••••••••••••••

☎️Contact Center : 101


ກະລຸນາເລືອກ Package ທີ່ຕ້ອງການ.

🔴ຢືມມູນຄ່າໂທ 5,000 ກີບ ກົດ🔴

🔴ຢືມມູນຄ່າໂທ 10,000 ກີບ ກົດ🔴


Copyright © 2022 , All Rights Reserved | Version : 2.0