🥳🥳 ໂປຣໂມຊັນເນັດສຸດຄຸ້ມ 🤩🤩


🛍 Package 25,000 ກີບ/25,000MB/ອາຍຸການນຳໃຊ້ 5ມື້ ລະຫັດCode 25

🛍 Package 75,000 ກີບ/50,000MB/ອາຍຸການນຳໃຊ້ 30ມື້ ລະຫັດ Code 575

🤳 ວິທີສະໝັກ

📲 M-Phone ກົດ *118*code#ໂທອອກ

📲 Net SIM ກົດ *131*code#ໂທອອກ

📲 ເບີລາຍເດືອນ *111*code#ໂທອອກ

🗓 ເລີ່ມວັນທີ 01-30/11/2021 ເທົ່ານັ້ນ


ກະລຸນາເລືອກ Package ທີ່ຕ້ອງການ.

ເບີຕື່ມເງິນ 25,000MB/5ມື້/25,000ກີບ

ເບີຕື່ມເງິນ 50,000MB/30ມື້/75,000ກີບ

ເບີເນັດ 25,000MB/5ມື້/25,000ກີບ

ເບີເນັດ 50,000MB/30ມື້/75,000ກີບ

ເບີລາຍເດືອນ 25,000MB/5ມື້/25,000ກີບ

ເບີລາຍເດືອນ 50,000MB/30ມື້/75,000ກີບ


Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0